Jak włączyć w przeglądarce obsługę skryptów JavaScript?

Internet Explorer (6.0 do 8.0)

 1. Wybierz menu "Narzędzia".
 2. Kliknij polecenie "Opcje internetowe".
 3. Kliknij zakładkę "Zabezpieczenia".
 4. Kliknij przycisk "Poziom niestandardowy".
 5. Przewiń okno do pozycji "Obsługa skryptów".
 6. Pod pozycją "Wykonywanie aktywnych skryptów" wybierz opcję "Włącz" i kliknij przycisk "OK".
 7. Załaduj na nowo stronę przyciskając F5

Netscape Navigator (4.8)

 1. Wybierz menu "Edit" (Edycja).
 2. Kliknij polecenie "Preferences" (Preferencje).
 3. Kliknij pozycję "Advanced" (Zaawansowane).
 4. Wybierz pozycję "Scripts & Plugins" (Skrypty i dodatki).
 5. Zaznacz pole wyboru "Enable JavaScript" (Włącz obsługę języka JavaScript) i kliknij przycisk "OK".
 6. Załaduj na nowo stronę przyciskając F5

Mozilla Firefox (3.6)

 1. Wybierz menu "Narzędzia".
 2. Kliknij polecenie "Opcje".
 3. Wybierz ikonę "Treść4. " na górnym pasku nawigacyjnym.
 4. Zaznacz pole wyboru "Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk "OK".
 5. Załaduj na nowo stronę przyciskając F5

Opera 10.6

 1. Wybierz menu „Ustawienia“ => Szybkie ustawienia lub naciśnij klawisz F12
 2. Zaznacz pole wyboru "Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk "OK".
 3. Załaduj na nowo stronę przyciskając F5